Stały faktoring z ubezpieczeniem gratis

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań w kontekście faktoringu online jest: “Co się stanie, gdy mój kontrahent nie będzie chciał zapłacić?”. Choć obawy są zasadne, a pytania zrozumiałe, istnieje proste rozwiązanie, które rozwiewa tego rodzaju wątpliwości. Odpowiedzią jest stały faktoring z ubezpieczeniem w cenie. Poznaj szczegóły usługi i sprawdź, czy to dobra opcja dla Twojej firmy.

O co chodzi z faktoringiem?

Dla wielu przedsiębiorców faktoring to wciąż stosunkowo nowa usługa, o której niewiele słyszeli – warto więc poświęcić chwilę na wyjaśnienie, na czym tak naprawdę polega. Zanim zaczniemy, rozgraniczmy dwa pojęcia, które często stosowane są zamiennie, a w rzeczywistości u niektórych faktorów opisują dwie różne usługi. Mowa o finansowaniu faktur i stałym faktoringu.

Finansowanie faktur – na czym polega?

To usługa, z której korzystać mogą jedynie przedsiębiorcy wystawiający faktury VAT swoim kontrahentom. W ramach finansowania faktur przedsiębiorca może wypełnić wniosek online i “sprzedać” fakturę. Firma świadcząca usługę finansowania faktur skupuje faktury i wypłaca ich właścicielom ok. 90-98% wartości faktury natychmiast. W ten sposób przedsiębiorca nie musi czekać, aż jego klient zdecyduje się na opłacenie należności – jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy firma wystawia faktury z odległymi terminami płatności. 

Proces finansowania faktur jest szybki – trwa zwykle około dwóch godzin – ale należy go powtarzać za każdym razem, gdy przedsiębiorca chce sprzedać fakturę. Dla każdego dokumentu z osobna należy złożyć wniosek online, wypełnić go, dodać dane kontrahenta oraz załączyć plik z fakturą. Z tych powodów jest to polecane rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy potrzebę finansowania faktur mają jedynie od czasu do czasu.

W ten sposób przedsiębiorca może jednorazowo sfinansować fakturę w kwocie od 500 zł do 250 tys. zł.

Stały faktoring online

W przypadku stałego faktoringu sytuacja wygląda nieco inaczej. W tym wariancie przedsiębiorca zawiera umowę z faktorem i otrzymuje dostęp do odnawialnego limitu faktoringowego oraz Strefy klienta. Dodaje listę kontrahentów i od momentu zatwierdzenia limitu może finansować wystawione im faktury w ramach określonej kwoty limitu. Jeżeli więc przedsiębiorca otrzyma dostęp do limitu wynoszącego 300 000 zł oznacza to, że może finansować faktury o łącznej wartości nieprzekraczającej 300 000 zł. 

Przeczytaj więcej o faktoringu online: https://pragmago.pl/faktoring-online/

Przykład Pani Klaudia zdecydowała się na stały faktoring i otrzymała dostęp do limitu wynoszącego 300 000 zł. Zdecydowała się na sfinansowanie 6 faktur od dwóch kontrahentów. Łączna wartość faktur wystawionych na jednego klienta wynosiła 110 000 zł, a na drugiego 60 000 zł. W ten sposób pani Klaudia wykorzystała 170 000 zł z dostępnego limitu i dopóki któryś z klientów nie zapłaci za fakturę, będzie mogła korzystać tylko z pozostałych 130 000 zł.

Istotą limitu faktoringowego jest jego odnawialność, co oznacza, że każda spłata ze strony kontrahenta “przywraca” przedsiębiorczyni możliwość korzystania z limitu poprzez przywrócenie jego wartości do odpowiedniego pułapu.

Przykład Jeżeli drugi klient pani Klaudii ureguluje płatność za jedną fakturę – 45 000 zł, limit automatycznie zostanie przywrócony do odpowiedniej kwoty – w tym przypadku będzie to 175 000 zł.

Co, gdy klient nie płaci? 

Na taką okoliczność faktorzy przygotowali usługę stałego faktoringu online z ubezpieczeniem w cenie. Obawa o niewypłacalność kontrahentów stanowi główne zmartwienie faktorantów, stąd decyzja niektórych faktorów o zaoferowaniu ubezpieczenia w pakiecie. W ten sposób przedsiębiorca może być spokojny o ewentualne opóźnienia ze strony kontrahentów.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły