Pożyczka a wypowiedzenie umowy o pracę

Pożyczka a wypowiedzenie umowy o pracę – jak decyzja pracodawcy może wpłynąć na spłatę zobowiązania? Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w Polsce jest ponad 15,3 mln kredytobiorców. Zgodnie z Krajowym Rejestrem Długów, w ciągu ostatnich czterech lat zadłużenie Polaków wzrosło trzykrotnie. Niemniej, zazwyczaj kredytobiorcy spłacają swoje zobowiązania regularnie. Co jednak w sytuacji, gdy taka osoba otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę? Czy można wziąć pożyczkę, kiedy jest się w trakcie wypowiedzenia? Sprawdźmy!

Pożyczka a wypowiedzenie umowy o pracę

Malejące bezrobocie, rosnące wynagrodzenia brutto, niskie stopy procentowe w bankach oraz instytucjach pożyczkowych, determinują konsumentów do korzystania z ofert pożyczek czy kredytów. Pomimo zmieniających się trendów i potrzeb, powody zaciągania kredytów pozostają od lat niezmienne. Zgodnie z danymi BIK, większość osób deklaruje, że otrzymane pieniądze przeznaczy na bieżące wydatki, zakup sprzętu RTV, audio i AGD, kupno samochodu, a także mniejsze lub większe remonty. Czasem celem jest też opłacenie leczenia albo zakup wakacji.

Zanim jednak podejmiemy decyzję o pożyczce, warto przekalkulować, czy faktycznie możemy sobie na nią pozwolić. Niska pensja, niestabilne warunki zatrudnienia czy zadłużenie w innych placówkach, mogą być przesłankami do tego, aby jednak odmówić sobie kredytu. Jak zaznaczają eksperci, dynamika narastania problemów wynikających z utraty kontroli nad swoimi finansami powoduje powstawanie spirali zadłużenia. Są jednak sytuacje, kiedy pieniądze są niezbędne, a pożyczka staje się jedynym słusznym wyjściem. Pożyczka a wypowiedzenie umowy, czy możesz ją otrzymać, mając już zobowiązania na swoim koncie? Co w sytuacji, kiedy szef złożył Ci wypowiedzenie umowy o pracę, a Ty chcesz wziąć pożyczkę? Czy istnieje szansa, aby przedłużyć termin spłaty należności w związku z utratą pracy? Podpowiadamy.

Wypowiedzenie umowy o pracę – czy mogę wziąć pożyczkę?

Idealnymi kandydatami do otrzymania pożyczki czy kredytu są osoby, które posiadają zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. W takiej sytuacji instytucje udzielające tego typu świadczenia zyskują solidne argumenty – istnieje duża szansa, że jest to osoba zdolna do spłaty należności w terminie, ma odpowiednie środki, by czynić to co miesiąc, a zwolnienie z pracy jest mniej prawdopodobne niż w przypadku innych umów. Niemniej, pracę może stracić każdy. Bez względu na rodzaj umowy, długość stażu w danej firmie czy wiek. 

W wywiadach przedkredytowych, niemal zawsze pojawiają się pytania o nazwę firmy, stanowisko, rodzaj umowy, datę rozpoczęcia pracy, a także o to, czy jesteśmy w trakcie wypowiedzenia. Ta ostatnia kwestia daje pożyczkodawcom informację o tym, że płynność finansowa danej osoby najpewniej zostanie przerwana.

„To, czy uda nam się płynnie spłacać kredyt lub pożyczkę w przypadku konieczności odejścia z pracy, zależy od rodzaju umowy i okresu wypowiedzenia. W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia jeszcze trzech pensji (ustawowy trzymiesięczny okres wypowiedzenia – przyp. red.).” – mówi Izabela Foltyn, ekspert z portalu Aplikuj.pl.

To informacja, która może spowodować odmowę udzielenia świadczenia. Jednak nie zawsze! Istnieją sytuacje, kiedy pomimo wypowiedzenia umowy o pracę, mamy szansę na pożyczkę lub kredyt.

5 sytuacji, kiedy mimo wypowiedzenia szanse na pożyczkę są duże

Po pierwsze – nie zawsze niezbędne jest przedstawienie umowy o pracę i wypełnienie tego typu wywiadu. W przypadku niewielkich sum bank może poprosić wyłącznie o udokumentowanie wpływów z ostatnich trzech miesięcy albo zweryfikuje to samodzielnie, jeśli prowadzisz rachunek właśnie w tej instytucji.

Po drugie – jeśli praca w firmie, gdzie otrzymano wypowiedzenie, jest tylko jednym ze źródeł dochodów. Kiedy jesteś zatrudniony na podstawie kilku umów, świadczysz swoją pracę również w innym miejscu, prowadzisz działalność gospodarczą albo masz przyznaną rentę lub emeryturę, istnieje duża szansa na otrzymanie pożyczki.

Po trzecie – masz już znalezioną nową pracę. Wówczas dowodem będzie przedstawienie nowej umowy o pracę albo list intencyjny, w którym przyszły pracodawca gwarantuje, że będzie Cię zatrudniał.

Po czwarte – rozwiązanie umowy o pracę wynika z przejścia na emeryturę. Wówczas bank otrzyma także swoiste potwierdzenie, że w kolejnych miesiącach nie tracisz źródła utrzymania, tylko je zmieniasz, a spłata zadłużenia będzie nadal możliwa. Poza tym dostępne są specjalne pożyczki dla emerytów.

Po piąte – firma jest w stanie likwidacji, jednak Ty zachowasz ciągłość zatrudnienia. Oficjalnie otrzymałeś wypowiedzenie umowy o pracę, jednak wyłącznie z uwagi na reorganizację struktur firmy lub przejście wewnątrz grupy kapitałowej. W sytuacji gdy mimo likwidacji firmy masz zagwarantowane dalsze zatrudnienie, co możesz potwierdzić nową umową albo zaświadczeniem od pracodawcy, nie powinno być problemu z otrzymaniem kredytu czy pożyczki.

Zaciągnięty kredyt, a wypowiedzenie umowy o pracę

Może się zdarzyć, że pożyczka czy kredyt zostały już wzięte, a następnie szef wręczył Ci wypowiedzenie umowy o pracę. Bank ani instytucja pożyczająca najpewniej nie będą interesowały się wówczas Twoją sytuacją zawodową. Pod warunkiem, że spłaty będą wpływały regularnie. Zarówno w przypadku wypowiedzenia, jak i utraty pracy spłacaj raty w terminach, dzięki czemu unikniesz wielu nieprzyjemności – np. odsetek czy interwencji komorniczej.

Jeśli jednak nie ma się takiej możliwości, warto poinformować bank o swoich kłopotach. Te coraz chętniej wychodzą naprzeciw klientom i oferują dogodne rozwiązania, np. przedłużenie okresu kredytowania, dzięki czemu rata zmaleje, a kredyt zostanie wydłużony o jakiś czas. W niektórych przypadkach możliwe jest również zawieszenie spłaty kredytu na określony czas. Wszystko zależy od instytucji pożyczającej. Lepiej jednak każdorazowo poinformować kredytodawcę o zaistniałej sytuacji, aniżeli unikać odpowiedzialności i pomijać raty do spłacenia.

Warto upewnić się, czy Twój kredyt jest ubezpieczony. Szczególnie w przypadku większych sum banki oferują zabezpieczenie w postaci wykupienia ubezpieczenia kredytu. Dzięki temu, gdy utracisz pracę nie ze swojej winy, ubezpieczyciel przez określony czas  będzie spłacał Twoje raty za Ciebie.

Jeśli potrzebujesz gotówki, a otrzymałeś wypowiedzenie umowy o pracę, w wielu sytuacjach nadal możesz liczyć na pożyczkę online. Warto jednak ocenić swoje możliwości spłaty, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia. Kiedy jednak masz już kredyt na karku, a właśnie dowiedziałeś się o utracie pracy, postaraj się spłacać raty w terminie albo poinformuj bank o swoich chwilowych kłopotach. Lepiej osiągnąć porozumienie, aniżeli ponieść konsekwencje niewywiązania się z warunków umowy. Pożyczka a wypowiedzenie umowy o pracę? Wszystko zależy od sytuacji.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły