Jak sprawdzić czy jestem w Krajowym Rejestrze Długów KRD?

Warto monitorować swoją sytuację finansową i od czasu do czasu sprawdzić, czy ktoś nie wyłudził kredytu na nasze dane osobowe.  Dowiedz się, jak sprawdzić informacje na swój temat w Krajowym Rejestrze Długów (KRD)?

Krajowy Rejestr Długów (KRD) – czyli pierwsze polskie biuro informacji gospodarczej

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. powstało 4 sierpnia 2003 roku na mocy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Obecnie krajowy rejestr dłużników jest jedną z największych w Polsce platformą służącą do wymiany informacji gospodarczej. Już od ponad 15 lat zbiera, przechowuje i udostępnia dane na temat sytuacji finansowej konsumentów oraz przedsiębiorstw (zarówno małych firm, jak i dużych koncernów). KRD BIG prowadzi rejestr dłużników, a informacje o nich przekazywać do biura mogą przedsiębiorcy, gminy i ich jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne posiadające tzw. tytuł wykonawczy, czyli dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia właściciela.

Spółka co roku publikuje tzw. raport KRD oraz statystyki dotyczące zadłużenia w poszczególnych branżach i sektorach gospodarki. Dodatkowo KRD zajmuje się edukacją konsumentów i przedsiębiorców w dziedzinie odpowiedniego i odpowiedzialnego zarządzania własnymi finansami.

Kiedy mogę znaleźć się na czarnej liście KRD?

Wielu z nas słyszało, że jak nie będziemy regularnie spłacać naszych zobowiązań, to trafimy na tzw. czarną listę. Tutaj warto wspomnieć, że krajowy rejestr dłużników, przechowuje dane nie tylko osób zadłużonych, ale również tych, którzy terminowo spłacają swoje zobowiązania.

Kiedy możemy znaleźć się na takiej liście? Głównym powodem, dzięki któremu osoby pojawiają się na czarnej liście dłużników jest niespłacenie w terminie zobowiązań finansowych. Mogą one dotyczyć raty pożyczki lub kredyty, comiesięcznego czynszu, opłat za Internet albo rachunków za energię elektryczną, czy inne media.

Do bazy dłużników może nas wpisać bank, operator telefonii komórkowej, zarząd wspólnoty mieszkaniowej, a nawet dostawca Internetu. W skrócie, można powiedzieć, że rejestr dłużników służy do zbierania informacji o osobach, które nie regulują w terminie swoich zobowiązań, a prawo wpisania konsumenta na listę dłużników ma każdy wierzyciel, który posiada podstawy prawne do wydawania opinii o zaległościach w spłacie zobowiązań. Aby wierzyciel mógł dokonywać takich czynności, musi mieć podpisaną umową z KRD.

Krajowy Rejestr Długów – jak sprawdzić siebie?

Jeśli chodzi o zobowiązania finansowe, to czy możemy sprawdzić sami siebie? Otóż krd sprawdzenie jednorazowe, to usługa udostępniona przez Krajowy Rejestr Długów, która pozwoli nam raz na pół roku na bezpłatne sprawdzenie własnego statusu. Wystarczy odwiedzić stronę KRD, na której prowadzony jest rejestr dłużników lista osób prywatnych, a następnie zarejestrować się w systemie do sprawdzania własnych wpisów.

Wszystko odbywa się przez Internet, a proces ten jest szybki i nie powinien sprawiać problemów. Krajowy rejestr dłużników osoby prywatne ma obowiązek udostępniania zebranych informacji o zadłużeniu konsumenta, dlatego jeśli znajdziemy się w sytuacji, kiedy będziemy takie dane potrzebować, zawsze możemy liczyć na otrzymanie stosownego raportu.

Jestem w KRD i co dalej?

Wpis do KRD zamyka nam wiele dróg uzyskania pomocy finansowej od instytucji bankowych lub pozabankowych w przyszłości, dlatego powinniśmy go unikać jak ognia. Jednak jeśli już znajdziemy się w rejestrze dłużników, możemy pozbyć się takiego wpisu.

Wystarczy, że spłacimy nasze zobowiązania finansowe. Należy pamiętać, że wierzyciel, który wpisze nas na listę KRD, ma obowiązek zastosowania odpowiednich korekt i usunięcia obciążającego nas wpisu w przyszłości. Oznacza to, że w momencie spłacenia długu, ma on maksymalnie 14 dni na dokonanie należnych zmian i wypisania nas z listy KRD. Kara dla wierzyciela, za niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku to 30 tysięcy zł. Długi po pewnym czasie przedawniają się, i również wtedy KRD ma obowiązek usunąć informację o braku spłaty.

Rejestr dłużników lista osób prywatnych

Jeśli interesuje nas krajowy rejestr dłużników jak sprawdzić kogoś, to najlepiej dokonać takiego sprawdzenia zgodnie z wcześniej opisaną przez nas procedurą. Uzyskane informacje mogą być dla nas bardzo przydatne. W momencie, gdy zastanawiamy się, czy współpracować z wybraną firmą, możemy wcześniej sprawdzić, jak wygląda jej obecna sytuacja finansowa i czy czasami nie ma problemów wynikających z nieterminowego regulowania zobowiązań.

Podobnie może być w naszym przypadku – w momencie, gdy planujemy zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, możemy sprawdzić krajowy rejestr dłużników osoby prywatne i dowiedzieć się czy widniejemy w bazach dłużników oraz jakie mamy aktualnie zobowiązania. Dzięki zdobytym informacjom, unikniemy wielu problemów i nieprzyjemnych sytuacji.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły