Związek Banków Polskich ( ZBP) – usunięcie wpisu krok po kroku

Jedną z ważnych instytucji wspierających funkcjonowanie rynku usług finansowych jest Związek Banków Polskich. Często kontrolując zmiany w swojej historii kredytowej, zapominamy o jego istnieniu. Może to mieć negatywne konsekwencje w trakcie starania się o wsparcie finansowe. Dlaczego? Czym jest Związek Banków Polskich? Jakie pełni funkcje? Odpowiadamy.

Związek Banków Polskich – co to jest?

Jak już zostało wspomniane, Związek Banków Polskich to jedna z instytucji mająca znaczący wpływ na ostateczną decyzję w sprawie udzielenia pożyczki czy kredytu gotówkowego. Samorządowa organizacja zrzesza banki funkcjonujące na terenie Polski na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 1989. Została powołana dwa lata i funkcjonuje aż do dziś. Członkostwo w ZBP nie jest obowiązkowe, a należące do niej placówki muszą opierać swoje działanie na prawie polskim. Szczegółowe cele i zadania organizacji zostały określone w jej statucie z dnia 22 kwietnia 2010 roku. Zostały zatwierdzone przez członków podczas XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich.

Do zadań Związku należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków Związku, co oznacza:

 • wydawanie opinii i ekspertyz,
 • obecność w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących funkcjonowania instytucji bankowych,
 • uczestnictwo w charakterze ekspertów podczas prac Sejmu i Senatu,
 • współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem oraz ministerstwami w działaniach dotyczących sektora bankowego.

To nie wszystko, ponieważ ZBP prowadzi również działania mające bezpośredni wpływ na nas jako konsumentów, potencjalnych pożyczkobiorców. Należą do nich:

 • zbieranie, przetwarzanie i wymiana informacji bankowej oraz gospodarczej  – Bankowy Rejestr Dłużników,
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat bankowości – na swojej stronie gromadzi i udostępnia raporty dotyczące kredytów, Biura Informacji Gospodarczej oraz wiele innych,
 • standaryzacja produktów i usług bankowych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej,
 • dbanie o rozpowszechnianie zasad dobrej praktyki.

Interesy Związku Banków Polskich reprezentuje wybierany na trzy lata Zarząd, w którego skład wchodzą: Prezes Związku oraz w zależności od wyników wyborów 1 do 4 wiceprezesów. Dodatkową kontrolę nad działaniami ZBP sprawuje Rada Związku tworzona przez 16 osób.

Bankowy Rejestr Dłużników

Zmorą dla wielu potencjalnych pożyczkobiorców oraz kredytobiorców będzie Bankowy Rejestr Dłużników – inaczej nazywany również “czarną listą”. Jego potoczna nazwa wzięła się z konsekwencji, jakie niesie za sobą wpis do tej bazy. Na listę trafiają osoby posiadające duże zaległości w spłacie.

W przeciwieństwie do rejestru prowadzonego przez Biuro Informacji Kredytowej nie trafiają tam osoby spóźniające się ze spłatą niewielkiej należności przez 30 dni, a te ze znacznie większymi problemami. Dlatego też usunięcie wpisu z Bankowego Rejestru dłużników nie jest proste. Warto zaznaczyć, że w przypadku składaniu wniosku kredytowego to tam najpierw banki szukają informacji na temat konsumenta. Dopiero później korzystają z BIK czy w dalszej kolejności BIG.

Związek Banków Polskich Rejestr

Jak długo wpis do Bankowego Rejestru Dłużników będzie kładł się cieniem na naszej historii kredytowej? W przypadku braku uregulowania zaległości dane dłużników przechowywane są aż przez 10 lat. Można by pomyśleć, że ewentualna spłata rozwiązuje problem. Oczywiście, ale nie od razu. Na wymazanie takiej informacji należy czekać 2 lata od daty spłaty zobowiązania. Jednak jeśli nie zadbamy o to, aby nasz kredytodawca usunął wpis, dane mogą być przetwarzane aż przez 5 lat. W naszym interesie jest, aby dopilnować wszelkich procedur. Dlatego warto kontrolować swój status w rejestrze.

Na listę może trafić każdy, jednak nie oznacza to, że opóźnienie w spłacie wynoszące 60 dni na kwotę 200 zł dla klientów indywidualnych spowoduje wpis na listę. Wszystko zależy od kryteriów, jakimi kieruje się dana instytucja. Podstawową i dla niektórych najgorszą konsekwencją obecności w Rejestrze ZBP brak możliwości zaciągnięcia kredytu w jakimkolwiek banku.

Związek Banków Polskich,  jak usunąć wpis?

Jak już zostało wspomniane, usunięcie wpisu z Rejestru może nam sprawić wiele problemów, a jego natychmiastowe wymazanie jest niemożliwe. Jednak aby zapewnić sobie szybsze zniknięcie z listy dłużników, należy niezwłocznie wykonać dwa kroki.

 1. Musimy zgromadzić odpowiednią sumę na spłatę naszej zaległości wobec banku i przelać ją na odpowiednie konto. Po prostu zwróćmy dług swojemu kredytodawcy.
 2. Należy pamiętać również o drugim kroku, który zagwarantuje nam szybsze usunięcie wpisu, czyli wysłanie odpowiedniego pisma. Powinniśmy przekazać prośbę o wymazanie naszych danych do Centrali Banku, któremu zalegaliśmy z opłatą. Dla pewności warto do niego dołączyć dowód wpłaty na rzecz instytucji.

Po wysłaniu pisma pozostaje nam tylko czekać na jego rozpatrzenie. Nie mamy jednak gwarancji, że bank wyda zgodę na wymazanie nas z listy dłużników po dwóch latach. Należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ instytucja ma 30 dni na podjęcie decyzji. Warto zwrócić się do ZBP również w sytuacji, kiedy dług już się przedawnił

Związek Banków Polskich wniosek

Aby sprawdzić swój status w Bankowym Rejestrze Dłużników, należy wypełnić odpowiedni wniosek. ZBP udostępnia zainteresowanym gotowe formularze. Aby je pobrać, należy przejść na stronę Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Następnie wybieramy zakładkę Biuro Obsługi Klienta ZBP. Spośród dostępnych systemów klikamy w ten odpowiadający naszemu profilowi. Może to być Raport dla osoby fizycznej – konsumenta, Raport dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub Raport dla przedsiębiorcy. Następnie możemy wybrać między bezpłatnym raportem podstawowym w przypadku pierwszego zamówienia lub raport dodatkowy przy kolejnych. Dokument obejmuje okres ostatnich 6 miesięcy.

Wszystkie wnioski o wydanie Raportu powinny być dostarczane osobiście lub listem poleconym na adres podany na stronie internetowej ZBP w sekcji Dla Klientów, zakładka Obsługa konsumentów. W razie problemów z BOK ZBP można się kontaktować również telefonicznie. Numer został podany w tym samym miejscu.

Pamiętajmy, że wnioski o usunięcie wpisu z Rejestru ZBP powinniśmy dostarczać instytucji, w której posiadaliśmy dług.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły