Szanowni Państwo!


Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przekazane dane wykorzystywane będą w celu personalizacji serwisu, w celach analitycznych, a także dla celów marketingu produktów własnych. Wyjaśniamy, że wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne. Po wyrażeniu zgody w szczególności mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wyjaśniamy ponadto, że dane te przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do dla prawidłowego wykonywania celu, w którym dane te zostały pobrane.

Dla lepiej dostosowanej do Państwa potrzeb personalizacji serwisu, w celach analitycznych, a także dla celów marketingu produktów własnych, prosimy także o wyrażenie zgody na przekazanie danych do zaufanych partnerów. Wyjaśniamy, że podanie zgody jest dobrowolne.

Prosimy ponadto o wyrażenie zgody na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Wyjaśniamy, że powyższe służy celom marketingu produktów własnych, w celom analitycznym oraz w celom personalizacji serwisu. Mają Państwo prawo dostępu do tych informacji, a także istnieje możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Informujemy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jednocześnie wyjaśniamy, że szczegółowe informacje o celach przetwarzania danych osobowych, ich odbiorcach, a także inne istotne dla Państwa wiadomości, zawarte są w Polityce Prywatności.Pożyczka na 500+ – czy świadczenie poprawia naszą zdolność kredytową?

Pożyczka na 500+ – czy świadczenie poprawia naszą zdolność kredytową?

Wprowadzenie świadczenia 500+ poprawiło sytuację finansową rodzin wielodzietnych. Jednak nadal w obliczu wysokich wydatków, których nie przewidzieliśmy w naszym budżecie domowym, wielu z nas zdecyduje się na pożyczkę. Podczas wyboru oferty może pojawić się pytanie, jak otrzymywane od państwa wsparcie wpływa na naszą zdolność kredytową? Czy istnieje pożyczka na 500+? W tym artykule postaramy się rozwiać Wasze wszystkie wątpliwości.

Co to jest zdolność kredytowa?

Poszukując informacji na temat wnioskowania o pożyczkę, możemy natknąć się na stwierdzenie, że podstawową zasadą przy podejmowaniu decyzji finansowych jest zachowanie rozsądku i odpowiedzialne zaciąganie zobowiązań. Takie same reguły dotyczą również instytucji udzielających finansowania. Dlatego jednym z etapów podczas ubiegania się o dodatkowe pieniądze w banku lub firmie pożyczkowej jest sprawdzenie zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Co to jest?

Weryfikacja zdolności kredytowej polega na ocenie naszych finansów przez pożyczkodawcę. Udostępniając mu w trakcie wnioskowania takie informacje, jak wysokość dochodów oraz miesięczne wydatki, może stwierdzić, czy pozostała suma wystarczy na spłatę zobowiązania. W niektórych przypadkach zostaniemy poproszeni również o dane dotyczące naszych aktualnych zadłużeń oraz rodzaju zatrudnienia. Takie działania fachowo nazywane są analizą ilościową.

Jeśli chodzi o zobowiązania zaciągane w instytucjach bankowych, nieodłącznym elementem weryfikacji zdolności kredytowej jest również analiza jakościowa. To znaczy, że zostanie z nami przeprowadzony wywiad dotyczący naszej sytuacji życiowej. Będziemy musieli odpowiedzieć na pytania o nasz wiek, stan cywilny, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania czy też liczbę osób na utrzymaniu. W przypadku firm pożyczkowych takie pytania zdarzają się rzadziej, jednak nie są wykluczone.

Czy istnieje pożyczka na 500+? Sprawdź w https://pozyczkowy-portal.pl/ranking/ranking-pozyczek-500/

Czym jest 500+?

Rodzina 500 plus to świadczenie wypłacane rodzinom wielodzietnym w Polsce. Obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku i ma za zadanie pomóc rodzicom w pokryciu kosztów utrzymania dziecka. Aktualnie wsparcie finansowe wynosi 500 zł i korzysta z niego niemal 2,5 mln rodzin. Stanowi ona dodatkowe źródło podwyższające nasz kapitał finansowy. Jednak czy wpływa na naszą zdolność finansową? Czy pożyczka na 500+ jest możliwa?

Pożyczka na 500+ a zdolność kredytowa

Niewątpliwie 500+ pomaga w ustabilizowaniu naszej sytuacji finansowej. Jednak wiele banków zwykle z góry zakłada średnią kwotę utrzymania członka rodziny. Ponadto świadczenie może stanowić nasze dodatkowe źródła pieniędzy jedynie do ukończenia 18 roku życia przez dziecko. Dlatego w przypadku zobowiązań długoterminowych nie stanowi dla banku wystarczającego zabezpieczenia. Jednak decyzję w sprawie akceptacji lub odrzucenia zasiłku jako źródła dochodu podwyższającego naszą zdolność kredytową każda instytucja podejmuje samodzielnie.

Odpowiadamy, pożyczka na 500+ jest możliwa w przypadku krótszych terminów spłaty, ponieważ wierzyciele mają pewność, że świadczenie nie skończy się przed upływem terminu obowiązywania umowy. Firmy pożyczkowe również nie mają obowiązku traktować dofinansowania Rodzina 500 plus jako źródła dochodu. Jednak pomysł ten został pozytywnie oceniony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Pożyczki na 500+

Niektóre firmy otwarcie mówią o możliwości zaciągnięcia u nich pożyczki opierającej się na świadczeniu i pozostałych dochodach pożyczkobiorcy. Jednak może się zdarzyć, że wśród nich nie będzie oferty odpowiadającej naszym potrzebom oraz możliwościom finansowym. W takiej sytuacji warto zdecydować się na skorzystanie z ofert, które posiadają po prostu wysoką akceptowalność wniosków.

Jeśli zależy nam na niższych kosztach spłaty zobowiązania, wówczas można skorzystać z promocji pierwszej darmowej pożyczki. Ta atrakcyjna oferta skierowana jest do nowych klientów firmy, a dostępne kwoty są niższe niż w przypadku standardowego produktu. Mimo to warto pomyśleć nad takim rozwiązaniem, ponieważ daje nam ono możliwość zaoszczędzenia pieniędzy.

Pożyczka na 500 plus

Poniżej zostaną przedstawione przykłady ofert pożyczkodawców, którzy umożliwiają zaciągnięcie pożyczki na 500 plus lub posiadają wysoką akceptowalność wniosków.

Jedną z firm, która charakteryzuje się dużą akceptowalnością wniosków, jest NetCredit. W swojej ofercie posiada kwoty od 300 do 5000 zł. Jako nowi klienci mamy możliwość skorzystania z oferty promocyjnej pierwszej darmowej pożyczki, zaciągając do 3000 zł na 30 dni. Warto wspomnieć, że termin spłaty musi znajdować się w przedziale od 14 do 30 dni. Aby móc ubiegać się o pożyczkę NetCredit, należy mieć co najmniej 20 lat, polskie obywatelstwo, konto w bankowości elektronicznej, regularne przychody, adres mailowy, aktywny numer telefonu komórkowego czy pozytywną historię kredytową.

Inną firmą może być Lendon, która również posiada wysoką przyznawalność pożyczki. Kwoty dostępne w ofercie tej firmy mieszczą się w przedziale od 100 do 6 000 zł. Natomiast termin spłaty może wynosić nawet 45 dni, zaś minimalny czas kredytowania to 5 dni. Jako nowi klienci dostajemy ofertę pożyczki do 3000 zł na 45 dni całkowicie za darmo. Aby móc skorzystać z tej oferty, należy mieć ukończone co najmniej 21 lat. Wsparcie finansowe ma charakter pożyczki na dowód.

Najczęściej zadawane pytania

Właścicielem serwisu polecampozyczke.pl jest spółka MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000632902, NIP: 5252673149.

Serwis polecampozyczke.pl współpracuje z instytucjami pośrednictwa finansowego, firmami pożyczkowymi w celu umożliwienia użytkownikom serwisu porównania ofert produktów finansowych podmiotów współpracujących z MarkOnline sp. z o.o.

Przedstawione w serwisie polecampozyczke.pl przykłady nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczna wysokość opłat i całkowity koszt produktów przedstawiony zostanie przez podmiot zawierający umowę z użytkownikiem serwisu w ramach tej umowy. Za ewentualne różnice pomiędzy przykładami przedstawionymi w serwisie a umową zawartą przez użytkownika MarkOnline z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Użytkownicy korzystają z serwisu polecampozyczke.pl zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.

Administratorem danych osobowych jest MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Markonline Sp. z o.o.. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Markonline Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@markonline.pl.

Ostateczne warunki pożyczki, czyli jej wysokość i okres spłaty oraz koszty zależą od zdolności kredytowej klienta oraz firmy pożyczkowej lub banku. Informacje o kosztach, możliwości przedłużenia spłaty zobowiązania oraz konsekwencje nieterminowej spłaty są zapisane w umowie pożyczkowej.

Zasady odpowiedzialnego pożyczania

Pożyczka lub kredyt gotówkowy powinien zostać wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem – na sfinansowanie celu, na który nie posiadasz wystarczających środków. Pożyczka nie jest produktem, który należy traktować jako regularny zastrzyk gotówki w domowym budżecie. Zbyt częste korzystanie z pożyczek i kredytów skutkuje popadnięciem w spiralę zadłużenia. Pożycz tyle, ile będziesz w stanie oddać pożyczkodawcy w wyznaczonym terminie. Pamiętaj, że każdą pożyczoną złotówkę należy zwrócić wraz z kosztami określonymi w umowie, czyli prowizją, odsetkami oraz opłatami okołopożyczkowymi. Dopasuj ofertę do swoich potrzeb oraz możliwości finansowych.

Jakie opłaty wchodzą w skład pożyczki i kredytu?

Pożyczając dodatkowe środki, musisz się liczyć z tym, że do pożyczonej kwoty zostaną doliczone opłaty dodatkowe. Do najczęstszych opłat należą:

odsetki – wysokość odsetek zależy od oprocentowania pożyczki lub kredytu,

prowizja – może być zapłacona jednorazowo lub doliczona do raty,

opłata przygotowawcza,

opłata administracyjna,

koszt produktów dodatkowych – bank może wymagać zakupu konta osobistego, karty kredytowej czy ubezpieczenia.

Co grozi za nieterminową spłatę pożyczki?

Każdą pożyczoną kwotę należy oddać do banku lub firmy pożyczkowej w wyznaczonym terminie. Spłata może się odbyć jednorazowo lub w regularnych ratach, np. comiesięcznych. Do skutków nieuregulowania zobowiązania w terminie należą m.in.:

  • obciążenie kosztami monitów, upomnień i wezwań przez pożyczkodawcę,

  • wpis na listę dłużników oraz w Biurze Informacji Kredytowej,

  • postępowanie komornicze lub sądowe,

  • naliczenie odsetek karnych,

  • przekazanie wierzytelności do firmy windykacyjnej.

Nieterminowa spłata zobowiązania uniemożliwia wnioskowanie o kolejne pożyczki i kredyty w przyszłości.