Pożyczki z zakładów pracy – na czym to polega?

Pierwszą myślą, jaka pojawia się, gdy wpadamy w kłopoty finansowe, jest skorzystanie z pomocy banku lub firmy pożyczkowej. Instytucje te oferują szeroki wybór produktów, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Niewielu jednak wie, że równie efektywne wsparcie oferuje pracodawca. W wielu instytucjach dostępne są tzw. pożyczki z zakładów pracy. Niektóre przedsiębiorstwa posiadają bowiem pożyczki pracownicze, kasy zapomogowo-pożyczkowe czy tzw. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Każdy z nas może potrzebować kiedyś dodatkowego zastrzyku gotówki. Nie jesteśmy wtedy skazani wyłącznie na pomoc rodziny, przyjaciół czy wyspecjalizowanych instytucji finansowych. Okazuje się, że możemy również uzyskać pożyczki z zakładów pracy.

Inny wymiar pożyczania

Wiele przedsiębiorstw oferuje swoim pracownikom możliwość skorzystania z funduszu wsparcia. Pożyczki z zakładów pracy nie cieszą się jednak sporą popularnością, ponieważ… niewielu zatrudnionych zdaje sobie sprawę, że tego typu rozwiązanie istnieje. Nie dość, że jest możliwe, okazuje się być jedną z najtańszych pożyczek. Wynika to m.in. z niskiego lub zerowego oprocentowania takiej należności oraz łatwego procesu starania się o dodatkowe pieniądze.

Pożyczki z zakładów pracy – jak je uzyskać?

Podstawowym warunkiem jaki trzeba spełnić, jest posiadanie umowy o pracę w danej firmie. Większość pracodawców określa też minimalny staż, który umożliwia sięgnięcie po wsparcie finansowe. Co do zasady jest to od sześciu do dwunastu miesięcy. Pierwszym krokiem, który powinien zrobić pracownik, jest złożenie stosownego wniosku, który zostanie rozpatrzony przez pracodawcę. Na jaką pożyczkę można liczyć? Jej wysokość jest zależna od wielu czynników, w tym aktualnej kondycji finansowej danej firmy, jej wielkości, liczby zatrudnionych osób, a także sytuacji konkretnego wnioskodawcy.

Pożyczka u pracodawcy – oczekiwanie na decyzję

Pracownik najczęściej musi uzbroić się w cierpliwość. Jego wniosek nie trafi z pewnością wyłącznie do szefa, ale zostanie skonsultowany z księgową czy działem kadr. Sprawdzona zostanie np. historia pracy zatrudnionego oraz jego możliwości finansowe, a więc przede wszystkim to, jaką pensją co miesiąc dysponuje. Pożyczka z zakładu pracy charakteryzuje się bowiem tym, że jej spłata następuje bezpośrednio z wynagrodzenia pracownika. Z jednej strony to duże ułatwienie, ponieważ nie musi on pamiętać o zbliżającym się terminie uregulowania raty, z drugiej jednak, jeśli zatrudniony nie przeanalizuje dobrze swojej sytuacji, może wpaść w jeszcze większe kłopoty. Ile trwa oczekiwanie na decyzję? Z reguły kilka dni.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – co to jest?

To w pewnym sensie wewnętrzny i wydzielony od ogólnego budżet danego przedsiębiorstwa. Zgromadzone w nim środki przeznaczane są z czasem m.in. na pomoc socjalną dla pracowników, zapomogi, czy firmowe wydarzenia. Jedną z płaszczyzn może być właśnie pożyczka pracownicza. Pieniędzmi z funduszu dysponuje co prawda pracodawca, ale ograniczają go przepisy prawa. Zgodnie z nimi z ZFŚS mogą skorzystać: wszyscy obecnie zatrudnieni na umowę etatową, pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, emeryci, renciści, byli pracownicy, a nawet młodociani, których z firmą wiąże umowa w ramach przygotowania zawodowego. Co ważne, o środki mogą starać się również członkowie rodzin obecnych oraz byłych pracowników. Osobną kategorię stanowią osoby, które były na utrzymaniu danego pracownika, a po jego śmierci nie są w stanie samodzielnie się utrzymać.

Czym są pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe?

Kasę taką tworzy minimum 10 zatrudnionych, a nadzór nad nią przypada związkom zawodowym. Tego typu instrumenty to nieco relikt przeszłości, ale trzeba przyznać, że wciąż skutecznie funkcjonujący. Członkowie muszą dokonać jednorazowej wpłaty wpisowego, a co miesiąc dodatkowych składek, które z reguły są odejmowane od ich pensji. Jest to w dużej mierze inwestycja bez pokrycia, ale w niektórych polskich zakładach taka forma solidarności i wzajemnej pomocy pracowników jest na porządku dziennym. Cechą, która charakteryzuje pożyczki udzielane w ramach kas zapomogowo-pożyczkowych jest brak oprocentowania. Kto może skorzystać ze środków? Każdy z członków, przy czym pierwszeństwo pobrania świadczenia mają zazwyczaj ci, którzy weszli do kasy jako pierwsi. Te zasady ustalają jednak członkowie i nie ma jednej ogólnej praktyki.

Pożyczka z zakładu pracy i co dalej?

Tak jak wspomniano, wynagrodzenie pożyczkobiorcy będzie co miesiąc pomniejszane o kwotę raty świadczenia. Ciekawe jest to, co dzieje się w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Zasada jest taka, że jeśli nastąpiło z winy pracownika, powinien on zwrócić całą pożyczkę jednorazowo, w wyznaczonym przez pracodawcę terminie. Jeśli za porozumieniem stron lub z winy właściciela przedsiębiorstwa, obowiązuje harmonogram wskazany przy podpisywaniu umowy. Może się także zdarzyć tak, że osoba, która zaciągnęła zobowiązanie, nie będzie miała z czego spłacać rat. W tej sytuacji zobowiązanie przechodzi na żyrantów, a jeśli pracodawca nie wymagał ich wyznaczenia, sprawa może znaleźć finał w sądzie, a stamtąd prosta droga do egzekucji komorniczej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły