getSCORE – sposób na badanie zdolności kredytowej

Większość instytucji finansowych przed udzieleniem pożyczki lub kredytu dokładnie sprawdza zdolność kredytową wnioskodawcy. Pozwala to skutecznie zminimalizować ryzyko niewypłacalności dłużnika i określić realną kwotę, którą jest w stanie zwrócić. Podmioty udzielające wsparcia materialnego korzystają z różnych narzędzi kontrolnych i nie tylko. Jednym z nich jest system getSCORE. Na czym polega i kto z niego korzysta?


Tradycyjny zawód analityka kredytowego odchodzi powoli do lamusa. Dziś ekspertów od finansów zastępują komputery i multimedialne platformy, dzięki którym proces udzielania pożyczki przebiega błyskawicznie i bez żadnych problemów.

Czym jest getSCORE?

Ocena ryzyka kredytowego to kluczowy etap całego procesu przyznawania pożyczki. Od pewnego czasu istotnym elementem w tym obszarze jest system getSCORE, z którego korzysta coraz więcej instytucji finansowych. To nowe rozwiązanie, które pozwala na właściwą analizę wiarygodności kredytowej. Narzędzie powstało we współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. Jest platformą, na której podmioty finansowe mogą wymieniać się informacjami związanymi ze zobowiązaniami dłużników.

Jak znaleźć się w systemie?

Dane pożyczkobiorców są tam umieszczane przez niemal każdą z firm pożyczkowych czy podmiotów bankowych już na etapie składania wniosku. Od tej pory klient jest rejestrowany jako potencjalny pożyczkobiorca, czyli osoba starająca się o zaciągnięcie zobowiązania. Konsument zostanie oczywiście poinformowany o tym, że jego nazwisko znajdzie się w ogólnodostępnej bazie. GetSCORE jest nazywany inaczej Systemem Oceny Ryzyka Transakcji. Warto dodać, że gromadzone są w nim zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje o przeszłości kredytowej danego pożyczkobiorcy.

Ocena ryzyka kredytowego w praktyce

Analiza zdolności kredytowej pozwala ocenić wnioskodawcy, czy pożyczkobiorca będzie w przyszłości w stanie spłacić należność. Dzięki systemowi getSCORE firmy pożyczkowe otrzymują wgląd do szczegółowych informacji o kliencie, których nie mają poszczególne biura informacji gospodarczej. Należy bowiem wiedzieć, że każdy z BIK-ów czy BIG-ów tworzy własne archiwum i rejestry. Instytucje finansowe chcąc poznać informacje o wnioskodawcy, musiały dotychczas wysyłać zapytanie do każdego z tych podmiotów osobno, ponieważ nie wymieniają się one między sobą danymi. W tej chwili ma się to zmienić, a zdolność kredytowa będzie mogła być oceniona dokładniej niż do tej pory.   

Jak funkcjonuje getSCORE?

System gromadzi, zabezpiecza, przetwarza i przekazuje zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje o przeszłości kredytowej klienta. Zbierane dane dotyczą w szczególności ryzyka kredytowego, kultury płatniczej konsumenta, a także poprzednich zobowiązań, terminów ich spłaty, wysokości, okresu kredytowania czy wielkości rat. Wszystkie te aspekty zebrane w całość tworzą obraz zachowania i kondycji materialnej wnioskodawcy. GetSCORE przechowuje o wiele więcej informacji niż BIG czy BIK, a większość z nich pozyskuje bezpośrednio od firm pożyczkowych, z którymi współpracuje.

GetSCORE – zalety systemu

Pożyczkodawcy już dziś cenią sobie możliwość pozyskiwania informacji z systemu getSCORE. Zwracają uwagę na jego kompleksowość, czyli mnogość różnych danych uzyskanych od klienta. Narzędzie to jest również w pełni bezpieczne dla użytkowników, a dane, które nie powinny trafić w niepowołane ręce, chronione. GetSCORE zapobiega ponadto oszustwom finansowym, w tym wyłudzaniom pożyczek ratalnych czy chwilówek, co w pewnym okresie stawało się istną plagą. Dzięki systemowi nie będzie już możliwości zaciągania zobowiązań na kogoś lub kradzieży tożsamości i podpisywaniu umowy na dane innej osoby.  

GetSCORE dla wszystkich?

Z systemu z całą pewnością nie korzystają wszystkie firmy pożyczkowe. Większość z nich oferuje bowiem pożyczki bez sprawdzania baz dłużników oraz oceny zdolności kredytowej. W wielu przypadkach podmioty te nie proszą klienta o zaświadczenie o dochodach czy oświadczenie od pracodawcy. Z propozycji tych instytucji decydują się skorzystać bardzo często osoby bezrobotne lub zadłużone. Nie każdy ma czystą przeszłość kredytową, a dzięki pożyczce ratalnej lub chwilówce bez szczegółowej kontroli w rejestrach osoby takie nie muszą obawiać się odrzucenia wniosku. Najważniejsze dla tego typu pożyczkodawców jest wyłącznie to, czy klient wywiąże się z umowy i spłaci należność w terminie. Jeśli nie, do gry wkroczy sąd i komornik, który przeprowadzi egzekucję z majątku dłużnika.

Czy getSCORE to dobre rozwiązanie?

Obliczanie zdolności kredytowej to jedno z najtrudniejszych zadań, jakie stoi przed każdą instytucją finansową. To także spora odpowiedzialność, dlatego w cenie są skuteczne narzędzia, które pozwalają zminimalizować ryzyko kredytowe i w konsekwencji niewłaściwą decyzję. GetSCORE pozwala na szczegółowe spojrzenie na sytuację danego klienta, ale i oszacowanie ryzyka pożyczenia mu pieniędzy. System zgromadził do tej pory ponad 7 mln informacji o zaciągniętych zobowiązaniach i nadal pozyskuje kolejne.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły