Czy komornik może wziąć rzecz, którą kupiłem na raty?

Wielu polskich dłużników nie jest w stanie terminowo spłacać swoich zobowiązań. Niewielka zwłoka co prawda nie pociąga za sobą znacznych konsekwencji, ale przedłużające się problemy z płatnościami mogą do takich doprowadzić. Mowa między innymi o rozpoczęciu egzekucji majątku osoby zadłużonej przez komornika, który posiada szerokie kompetencje. Może zająć nie tylko środki pieniężne na rachunku czy w gotówce, ale także – co zdarza się najczęściej – dobra materialne.

Wielu dłużników zastanawia się jednak, czy komornik może wziąć rzecz, które zakupiło się w systemie ratalnym, a więc takie, z których wynika kolejne zobowiązanie wobec banku. Jakie są w tym zakresie prawa dłużnika? Na te i wiele innych najczęściej pojawiających się pytań odpowiadamy w poniższym tekście.

Jak wpadamy w długi?

Nikt z nas nie wie, kiedy złapie finansową zadyszkę i straci możliwość regularnego spłacania zaciągniętych pożyczek czy kredytów. Z roku na rok nasi rodacy decydują się na coraz więcej zobowiązań, co w wielu przypadkach może skończyć się (i często kończy) niewypłacalnością i kłopotami. Długi nie wynikają jednak wyłącznie z umów pożyczkowych. Powodem zadłużenia sporej grupy Polaków są także należności wobec firm telekomunikacyjnych, jak i bagatelizowanie obowiązku zapłaty za mandat, np. za jazdę na gapę. Z ostatnią sytuacją spotykamy się głównie w przypadku nastolatków i studentów.

Zadania komornika a prawa dłużnika

Niestety dla obu stron nie idą one ze sobą w parze. Zazwyczaj osoba zadłużona wyraża kompletnie inny punkt widzenia niż komornik, co uniemożliwia polubowne załatwienie sprawy. Celem komornika jest zawsze odzyskanie pieniędzy wierzyciela lub ekwiwalentu w postaci jakiejś rzeczy materialnej. Może więc bez problemu, oczywiście w granicach prawa i zgodnie z jego przepisami, dokonać zajęcia wynagrodzenia, emerytury, renty, zasiłków, a także przedmiotów, które znajdują się w posiadaniu osoby, wobec której prowadzi egzekucję. Następnym krokiem komornika jest spieniężenie tych dóbr, najczęściej za pomocą licytacji. Istnieją jednak dobra, które są poza jego zasięgiem. O czym mowa? Warto sięgnąć do innego naszego artykułu zatytułowanego: Czy komornik może zająć pieniądze z dotacji unijnej?

Zakupy na raty a działania komornika

Ciekawą kwestią jest jednak to, czy komornik ma możliwość zajęcia produktu, który dłużnik właśnie zakupił na raty. W pewnym sensie jest to bowiem kolejne zobowiązanie osoby zadłużonej wobec instytucji finansowej. Okazuje się, że komornik ma uprawnienia do sięgnięcia po każdą rzecz z majątku dłużnika, dzięki której jest w stanie zaspokoić roszczenia wierzyciela. To ten ostatni odgrywa w całym procesie decydującą rolę. Komornik działa wyłącznie w jego imieniu i w pewnych ramach prawnych.

Komornik może wziąć rzecz, którą kupiłem na raty? – negocjacje

Dłużnicy bardzo często próbują wyjść z kłopotów prosząc komornika o odroczenie terminu egzekucji lub nawet rozłożenie spłaty na kilka transz. Mechanizm ten jest jednak rzadko stosowany, a jeśli nawet osobie zadłużonej udaje się przekonać komornika, wszystko i tak zależy od woli wierzyciela. Temu ostatniemu może bowiem zależeć na szybkim odzyskaniu swoich środków, a przedłużająca się egzekucja jest dla niego niekorzystna. Jeśli nie wyrazi on zgody na raty u komornika, dłużnik nie ma żadnego wyjścia. Musi spłacić należność lub pozwolić działać urzędnikowi.

Licytacja komornicza

Nie ma co kryć, że sprzęt RTV czy AGD, który jest produktem najczęściej kupowanym na raty, należy do najbardziej pożądanych dla komornika dóbr materialnych. Urządzenia kosztują zazwyczaj kilka tysięcy złotych i łatwo je sprzedać na licytacji komorniczej. Najczęściej cena nawet nowego lub krótko używanego sprzętu spada do 75% sklepowej kwoty, a łowców okazji nie brakuje. Jeśli nie uda się sprzedać produktów w pierwszej licytacji, ogłasza się drugą. Wówczas cenę ustala się na 50% wartości rynkowej. Niektórzy wręcz specjalizują się w tego typu zakupach od komornika.

Prawa dłużnika w praktyce

Za obowiązkami i uprawnieniami komornika idą naturalnie prawa osoby zadłużonej. W wielu wypadkach szanse na to, że uda się powstrzymać egzekucję są iluzoryczne i oparte wyłącznie na teoretycznych przesłankach. Komornik nie przystąpi bowiem do pracy do momentu, w którym nie ma pewności, że postępuje zgodnie z prawem. Aby rozpoczął egzekucję potrzebuje m.in. postanowienia sądu i tzw. tytułu wykonawczego. Mimo wszystko dłużnik posiada – zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego – możliwość skorzystania z powództwa przeciwegzekucyjnego. Musi jednak wykazać, że wierzyciel nie ma podstaw do roszczeń wobec niego.

Egzekucja komornicza – koszty

Pamiętajmy, że komornik nie pracuje za darmo. Do wartości zobowiązania dolicza zawsze tzw. koszty egzekucyjne, które są zależne od postępów postępowania, a także wysokości roszczeń wierzyciela. Zdarzają się też sytuacje, w których odzyskanie należności jest niemożliwe, ponieważ osoba zadłużona nie posiada żadnego majątku, który można spieniężyć. Są to jednak dość skrajne przypadki, z którymi prędzej czy później komornik jest sobie w stanie poradzić.

Zobacz więcej CZY KOMORNIK MOŻE WZIĄĆ RZECZ, KTÓRĄ KUPIŁEM NA RATY?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły